JALMARI JA RAUHA AHOKKAAN SÄÄTIÖ

Jalmari, Seija ja Rauha Ahokas

Jalmari ja Rauha Ahokkaan Säätiö tukee tieteellistä tutkimustyötä keuhkosairauksien, psykiatrian, endokrinologian ja syöpäsairauksien aloilla.

Jalmari ja Rauha Ahokkaan säätiö jakaa kahden vuoden välein henkilökohtaisia ja hankeapurahoja endokrinologian, keuhkosairauksien ja psykiatrian alojen tutkijoille. Apurahojen koko on viime vuosina vaihdellut 5.000 - 40.000 € välillä. Säätiö tukee erityisesti väitöskirjatyön tekijöitä ja välittömässä postdoc-vaiheessa olevia nuoria tutkijoita, joille suunnataan noin 2/3 apurahoista, mutta varttuneempiakin tutkijoita kannustetaan hakemaan apurahaa. Tutkimussuunnitelman lisäksi hakemuksen keskeisimmät asiat ovat tutkijaryhmän jäsenet, apurahan käyttötarkoitus, aiemmin saatu rahoitus ja hakijan aiemmat julkaisut. Ansiokkaalla anomuksella voi apurahan saada ensimmäiseen julkaisuun johtavan tutkimustyön tekemiseen.
Apurahojen hakuaika on 1.8.2022 - 31.8.2022

Hakemusten verkkopalvelu

Säätiön 50-vuotisjuhla 13.11.2007

Kaikille apurahansaajille lähetetään postitse ilmoitus myönnetystä apurahasta sekä ohjeistus apurahan maksua vartenOsoite:
Jalmari ja Rauha Ahokkaan säätiö
Asiamies Susanna Taskinen
Pitkänsillanranta 7-9 A 21
00530 Helsinki

Lisätietoja:
Lääketieteellisten asiantuntijoiden sihteeri, LT Niina Markkula
Puh. +358 50 301 3020, sähköposti: niina.markkula@helsinki.fi

Säätiön asiamies Susanna Taskinen
Puh. +358 40 505 2892, sähköposti: susanna.taskinen@pt-law.fi