JALMARI JA RAUHA AHOKKAAN SÄÄTIÖN JA VUORISALON RAHASTON APURAHAN SAAJAT VUONNA 2000

Suurapuraha

Hakijan nimi Tutkimusalue Tutkimusaihe Ehdotettu apurahan suuruus
Hannu Kankaanranta keuhko Eosinofiiliapoptoosi 400 000

Muut apurahat

Hakijan nimi Tutkimusalue Tutkimusaihe Ehdotettu apurahan suuruus
Ritva Arajärvi psyk Diagnostiikka ja kliininen sairaudenkuva Kuusamon skitsofrenia-isolaatissa 60 000
Pekka Arikoski endo Osteoporoosin patofysiologia ja hoito lapsuusiässä 40 000
Mikael von und zu Fraunberg endo Porfyria variegatan molekyyligenetiikka 40 000
Helinä Hakko psyk Tilastollisten menetelmien käyttö itsemurhien vuodenaikavaihtelua käsittelevissä tieteellisissä artikkeleissa ajalla 1970-2000 20 000
Harry Holthöfer endo Nefriini diabeteksessä 40 000
Janne Hukkanen keuhko Sytokromi P450 –entsyymijärjestelmä ihmisen keuhkokudoksessa 24 000
Juha Hämäläinen psyk Vakava masennustila Suomessa: prevalenssi ja riskitekijät 40 000
Kristiina Järvinen keuhko Keuhkopussin syövän puolustusmekanismit ja ohjelmoitu solukuolema 30 000
Katriina Kahlos keuhko Keuhkojen endoteelisolujen typpioksidisyntetaasin redox-säätely 80 000
Jarkko Kalliovalkama endo Munuaisten vajaatoiminta ja natriureettiset peptidit 30 000
Liisa Kemppainen psyk Perhetekijät ja perinnölliset seikat vakavissa mielenterveyshäiriöissä ja rikollisuudessa 40 000
Anna Keski-Rahkonen psyk Syömishäiriöt suomalaisessa kaksosaineistossa 40 000
Petri Koskinen keuhko Bronchiolitis Obliterans-syndrooman patogeneettiset mekanismit 80 000
Liisa Lahdelma psyk Biologiset mekanismit skitsofrenian antipsykoottisessa lääkityksessä 40 000
Pekka Laine psyk Dopamiinitransporttereiden kuvantaminen alkoholisteilla 30 000
Hannele Laivuori endo Perintötekijät raskausmyrkytyksen synnyssä 80 000
Jiangi Liu endo Genomisen leiman häiriöt lisämunuaiskasvaimissa 40 000
Miia Metsänen psyk Skitsofreniaan perimän kautta altistuneiden adop-tiolasten ja heidän verrokkiensa ajatustoiminnot mielenterveyden ja mielenterveyden häiriöiden ennustajana 40 000
Outi Mäkitie endo Caffeyn taudin kliiniset piirteet ja genetiikka 30 000
Taina A. Partanen endo Vascular endothelial growth factors and their receptors in endocrine glands and neuroendocrine tumors 30 000
Pasi Pöllänen endo Selective resistance to insulin signalling and therapeutic role of troglitazone in follicular cells from women with polycystic ovary syndrome and in follicles from NIDDM mice 70 000
Karita Sadeharju endo Varhaislapsuuden enterovirusinfektiot tyypin 1 diabeteksen riskitekijänä 40 000
Mervi Saukkonen psyk Transseksuaalisuuden insidenssi, prevalenssi ja sukupuolijakauma Suomessa 16 000
Eriika Savontaus endo Syömiseen ja painoon vaikuttavien tekijöiden säätely aivoissa 80 000
Jaana Suokas psyk Itsemurhaa yrittäneiden potilaiden ennuste 30 000
Carita Tuohimäki psyk Pakon käyttö psykiatrisessa hoidossa Yhteispohjoismainen projekti ”Paternalism and autonomy in psychiatric treatment” 40 000
Kirsi Vaali keuhko T solujen peptidi-immunoterapia ja geenien analyysi cDNA mikroarray-tekniikalla 80 000
Esko Veräjänkorva endo Kokeellisia tutkimuksia kiveksen immunologisesta erityisasemasta 25 000
Eija Yli-Panula keuhko Henkilökohtaisen allergeenialtistumisen mittaaminen 65 000

VUORISALON RAHASTON apurahat

Hakijan nimi Tutkimusalue Tutkimusaihe Ehdotettu apurahan suuruus
Antti Mäkitie syöpä Pään ja kaulan alueen syöpätutkimus 33 000
Antti Ylikorkala syöpä LKB1 kasvunrajoitegeenin toiminta syövän synnyssä ja etenemisessä 30 000