JALMARI JA RAUHA AHOKKAAN SÄÄTIÖN JA VUORISALON RAHASTON APURAHAN SAAJAT VUONNA 2004

Suurapurahat

Hakijan nimi Tutkimusalue Tutkimusaihe Apurahan suuruus euroissa
Kinnula Vuokko keuhko Varhainen solu- ja kudosvaurio tupakointiin liittyvissä keuhkosairauksissa 35 000
Paunio Tiina psyk Skitsofrenia, kognitiiviset puutokset ja perimä 35 000

Apuraha ulkomaista tutkimustyötä varten

Hakijan nimi Tutkimusalue Tutkimusaihe Apurahan suuruus euroissa
Erkkilä Krista endo Itusolujen kuoleman säätely 10 000
Keski-Rahkonen Anna psyk Syömishäiriöt ja häiriintynyt syöminen Suomessa 10 000
Oksanen Laura endo Kolesteroli, statiinit ja geneettinen variaatio 10 000
Piuhola Jarkko endo ANP eritys NPRA-poistogeenisillä hiirillä 5 000
Soro-Paavonen Aino endo Matalan HDL-kolesterolin verisuonivaikutukset 10 000

VUORISALON RAHASTON apuraha

Anttonen Mikko syöpä Granuloosasolukasvaimien uudet markkerit 10 000

Muut apurahat

Aalto-Setälä Terhi psyk Nuorten aikuisten masennuksen etiologiasta 10 000
Al-Hello, Haider endo Diabetogeenisyydestä vastaavat enterovirusgenomin osat 6 000
Arstila Petteri endo Autoimmuuni-polyendokrinopatian (APECED) patogeneesi 9 000
Arvilommi Petri psyk Kaksisuuntainen mielialahäiriö, saatu hoito ja toimintakyky 6 000
Hirvonen, Jussi psyk Skitsofrenian biologiset taustatekijät 6 000
Häkli Marika syöpä SNURF:n toimintamekanismeja transkription/solukasvun säätelyssä 4 000
Kaivo-oja Noora endo Munasarjan kasvutekijöiden signalointireitit 5 000
Karlsson Linnea psyk Psykiatriset oheissairaudet ja depression ennuste nuorisopsykiatrisilla avohoitopotilailla 6 000
Kinnunen Tuure keuhko T-soluvasteen merkitys eläinperäisissä hengitystieallergioissa 4 000
Kosonen Jan keuhko Candida albicansin mannaani atooppisen immuunivasteen muokkaajana 6 000
Kuulasmaa Tiina endo WNTA4 ja lisämunuainen 6 000
Lautamäki Riikka endo Sydänlihaksen verenvirtaus ja metabolia tyypin 2 diabeetikkojen sepelvaltimotaudissa 6 000
Lehtonen Jukka endo Verenkiertoelimistön endokrinologia 9 000
Leskelä Hannu-Ville endo Aikuisen kantasolut ja sukupuolihormonit 6 000
Loimas Suvikki endo Glukokortikoidireseptori ihmisen lisämunuaisessa ja sen plymorfiat kasvuhäiriöissä 10 000
Mainio Arja psyk Aivokasvainpotilaiden psykiatriset oireet ja elämän laatu 4 000
Mantere Outi psyk Kaksisuuntaisen mielialahäiriön kliininen kuva 6 000
Metsänen Miia psyk Skitsofreniaan perimän kautta altistuneiden adottio-lasten ja heidän verrokkiensa ajatustoiminnot mielen-terveyden ja mielenterveyden häiriöiden ennustajana 6 000
Miettunen Jouko psyk Psykologisten mittarien luotettavuustutkimus 6 000
Myllymaa Samu endo Munasoluperäisen kasvutekijä -9/9B:n aktivaatio ja signalointi 6 000
Mäkelä Miia endo Rotavirusinfektiot ja tyypin 1 diabetes 6 000
Nieminen Kaisa keuhko Mikrobiperäisen adjuvantin kehittäminen allergeenispesifisen siedätyshoidon tueksi 6 000
Olkku Anu endo Glukokortikoidien luustovaikutukset ja osteoporoosi - glutamiinisyntetaasin rooli? 6 000
Ostamo Aini Psyk Nuorten aikuisten itsetuho ja siihen vaikuttavat tekijät 9 000
Otala Marjut endo Itusolukuoleman ehkäisy hedelmällisyyden säilyttämiseksi 5 000
Pakarainen Tomi endo Luteinisoivan hormonin vaikutusten selvittäminen elimistössä 5 000
Piltonen Terhi endo Miessukuhormonien eritys ja säätely naisella 6 000
Pulkkinen Ville keuhko Kahden uuden astman alttiusgeenin karakterisointi 3 000
Purhonen Anna-Kaisa endo Oreksiinien vaikutukset glukoosimetaboliaan ja ruuanottoon 6 000
Schalin-Jäntti Camilla endo Varhainen alkava sairaalloinen lihavuus: geenien ja ympäristön yhteisvaikutukset 6 000
Smura Teemu endo Echovirus 9 diabetogeenisyys 6 000
Suomalainen Laura syöpä Lapsisyöpäpotilaat ja sukusolujen suojaaminen 5 000
Tikkanen Jussi Matias keuhko Verisuonikasvutekijät obliteroivassa bronkioliitissa 6 000
Timonen Markku psyk Verisuonikasvutekijät obliteroivassa bronkioliitissa 6 000
Tolmunen Tommi psyk Masennus, B-vitamiini ja homokysteiini 4 000
Vainio Saara endo Kolesteroli ja insuliini solutasolla 3 000
Valtonen Hanna psyk Itsetuhoinen käyttäytyminen kaksisuuntaisessa mielialahäiriössä 6 000
Väisänen-Tommiska Mervi endo Typpioksidin merkitys lisääntymisterveydelle 6 000
Zhang Xianzhi keuhko Granulosyyttiapoptoosin mekanismit 8 000