JALMARI JA RAUHA AHOKKAAN SÄÄTIÖN JA VUORISALON RAHASTON APURAHAN SAAJAT VUONNA 2006

Suurapurahat

Hakijan nimi Tutkimusaihe Apurahan suuruus euroissa
Iiris Hovatta Ahdistuneisuutta säätelevät geenit 35 000
Riitta Kaarteenaho-Wiik Soluvälitilan ja epiteelisolukon muutokset keuhkoissa 35 000

Apuraha ulkomaista tutkimustyötä varten

Hakijan nimi Tutkimusaihe Apurahan suuruus euroissa
Anna Brück Aivokuvantaminen Alzheimerin taudissa: positroniemissiotomografia (PET) ja magneettikuvaus (MRI) tutkimus 14 000
Terhi Heino Uusien lääkeaineiden käyttö lasten kasvuhäiriöiden estämisessä 14 000
Riku Kiviranta Sinkkisormiproteiini ZFP521:n merkitys osteoblastien erilaistumisessa 14 000
Juha E Laurén Skitsofrenian patogeneesin tutkiminen LRRTM1-poistogeenisen hiiren avulla 14 000
Ulla Simanainen Mieshormonien vaikutus lisäkiveksen toimintaan 10 000
Merja Särkioja Adenovirus geeniterapian kehittäminen ei-pieni soluiselle keuhkosyövälle 5 000

VUORISALON RAHASTON apuraha

Rana’a Aljamal Soluproliferaatio ja mikroverisuonitus silmämelanooman leviämisessä 10 000

Muut apurahat

Antti Alaräisänen Itsemurhaa ennustavat tekijät nuorilla aikuisilla. Pohjois-Suomen vuoden 1966 syntymäkohortin seuranta. 3 000
Mervi Antila Biolaarihäiriöperheissä esiintyvän skitsofrenian vaikutus kognitiivisten häiriöiden taustalla 7 000
Tuula Arkkola Ravinnon merkitys esidiabeteksen kehittymisessä lapsella 7 000
Petri Arvilommi Kaksisuuntainen mielialahäiriö, saatu hoito ja toimintakyky 7 000
Jesper Ekelund DISC-1, NRG1 ja DTNBP geenien merkitys väestön psykiatrisen sairastavuuden kannalta 10 000
Marianthi Georgitsi AIP-geeni aivolisäkeadenoomissa 7 000
Marianne Haapea Kenttätutkimusten luotettavuus ja kato 3 000
Jukka Huttunen Biologiset tekijät skitsofrenian prodromaalivaiheessa 6 000
Pinja Ilmarinen Toll-like reseptorien, GPRA:n ja oratsiponin rooli ihmisen eosinofiiliapoptoosin sääteilyssä 7 000
Essi Ilomäki Tyttöjen käytöshäiriöt 4 000
Juuso Juhila Uudet muuntogeeniset hiirimallit kohdennettuun munuais- ja diabetestutkimukseen 7 000
Pekka Jylhä Mielialahäiriöt ja persoonallisuudenpiirteet 7 000
Eero Kajantie Pikkukeskosena syntyminen ja aikuisiän insuliiniresistenssi 10 000
Nea Kalleinen Ikääntyvän naisen unen laatu 6 000
Anu Kallio Selektiivisen estrogeenireseptorin muuntelijoiden vaikutusmekanismit luu- ja rintasyöpäsoluissa 6 000
Leea Keski-Nisula Keisariallergia 10 000
Jyrki Korkeila Elämäntapahtumat – stressin psykoneuroimmunologia 10 000
Rainer Krebs Verisuonikasvutekijät keuhkosiirrännäisen kroonisessa hyljinnässä 4 000
Lauri Kuosmanen Vapautta rajoittavat hoitotoimenpiteet psykiatrisessa sairaalahoidossa 4 000
Johanna Lammi Nurr1-proteiinin imeytyminen ja toiminta keskushermoston ulkopuolella 7 000
Erika Lauronen Aivojen rakenne ja skitsofrenian taudinkulku 5 000
Janne Makkonen Rasvakudoksen inflammaatio ihmisen maksan rasvapitoisuuden ja insuliiniresistenssin säätelijänä 7 000
Marko Manninen Seurantatutkimus koulukotinuorista 7 000
Maija Miettinen D-vitamiini ja tyypin 1 diabetes 7 000
Marjukka Myllärniemi (ja Ulla Hodgson) Keuhkofibroosin uudet diagnostiset ja hoidolliset mahdollisuudet 10 000
Kari Mäkelä Oreksiinin metabolisten vaikutusten määrittäminen transgeenisiä eläimiä käyttäen 7 000
Solja Niemelä Nuorten miesten päihteiden käyttö 6 000
Juho O Peltonen Skitsofrenia ja autismi: Ilmiasultaan yhteneväisten neuropsykiatristen sairauksien geneettiset taustatekijät 7 000
Jonna Perälä Alkoholipsykoosien esiintyvyys ja hoito Suomessa 6 000
Tuukka Raij Todellisuudentajun mekanismit 7 000
Pekka Rapeli Opiaattikorvaushoitojen vaikuttavuus: metadoni- ja buprekorvaushoito ja kognitio 6 000
Terja Ristikari Nuoren miehen elämänhallinta 7 000
Samuli Saarni Sairauksien vaikutus suomalaisten elämänlaatuun 7 000
Suoma Saarni Ylipaino, psyykkinen hyvinvointi ja psykiatriset häiriöt suomalaisessa väestössä 7 000
Kirsi Suominen Itsemurhaa yrittäneiden potilaiden ennuste Suomessa 10 000
Eila Suvanto-Luukkonen Äidin kilpirauhasen toimintahäiriön vaikutukset kehittyvään lapseen 7 000
Hanna Tervonen VCD-tutkimus 3 000
Sebastian Therman Helsingin psykoosiesioiretutkimus 7 000
James Thompson Androgeenireseptorin vuorovaikutusten molekulaariset mekanismit 6 000
Kari Tikkinen Yövirtsaamisen esiintyvyys, syytekijät ja haitat 4 500
Henri Tuomilehto Obstruktiivisen uniapnean hoito: painonpudotuksen ja elämäntapamuutosten vaikutus 6 000
Riikka Turunen Valkosoluaktivaatio keskosen sairauksissa 4 500
Liisa Uusitalo Ravinnon antioksidantit ja tyypin 1 diabetes 6 000
Hanna Valtonen Erot itsetuhokäyttäytymisessä unipolaaridepressiossa ja kaksisuuntaisessa mielialahäiriössä 7 000