JALMARI JA RAUHA AHOKKAAN SÄÄTIÖN JA VUORISALON RAHASTON APURAHAN SAAJAT VUONNA 2008

(Apurahan saajille lähetetään myönnettyä apurahaa koskeva päätös ja apurahan maksamista koskevat lisäohjeet erillisellä kirjeellä 25.11.2008 mennessä.)

Suurapurahat

Hakijan nimi Tutkimusaihe Apurahan suuruus euroissa
Marjukka Myllärniemi Idiopaattisen keuhkofibroosin hoitosovellukset 35 000
Kirsi Pietiläinen Kehon aineenvaihdunta lihavuudessa 35 000
Jaakko Raivio Kallmannin oireyhtymä Suomessa 35 000

Muut apurahat

Jenni Aittokallio Sepelvaltimotaudin ja unenaikaisten hengityshäiriöiden varhaismuutokset keski-ikäisillä naisilla 5 000
Tero-Pekka Alastalo PPARgamma transkriptiotekijän merkitys keuhkoverenpainetaudin patogeneesissä 14 000
Kaija Appelqvist-Schmidlechner Time Out! Aikalisä! Elämä raiteilleen. Varusmies- tai siviilipalveluksen ulkopuolelle jääneiden psykososiaalinen hyvinvointi ja heille kehitetyn tukiohjelman vaikuttavuus 8 800
Petri Arvilommi Kaksisuuntainen mielialahäiriö, saatu hoito ja toimintakyky 10 000
Anna Brück Alzheimerin taudin riskissä olevien amyloidin kuvantaminen: positroniemissiotomografia (PET) tutkimus 14 000
Anu Castaneda Kognitiiviset muutokset nuorten aikuisten masennus- ja ahdistuneisuushäiriöissä 9 000
Jonas Donner Ahdistuneisuuden molekyyligenetiikka: Ehdokasgeenit ja glutationireduktaasin (Gsr) hiirimalli 8 000
Terttu Harju Vaurio- ja korjausmekanismit sekä keuhkokudoksen uudelleenmuovautuminen keuhkoahtaumataudissa 10 000
Henna Haravuori Jokelan koulukeskuksen ampumissurmille altistuneiden oppilaiden selviytyminen, tuki ja hoito. Kahden vuoden prospektiivinen seurantatutkimus. 6 000
Jussi Hirvonen Alkoholiriippuvuuden neurobiologiset mekanismit 14 000
Joakim Janér Vaskulaariset kasvutekijät kehittyvässä keuhkossa sekä keuhkovauriossa ihmisessä 4 000
Eero Kajantie Ennenaikainen syntymä ja aikusiän glukoosiaineenvaihdunta 15 000
Heikki Koskela Astmaan liittyvän yskän syyt 14 000
Juha Koskenvuo Prostasykliinisyntetaasi geenisiirrolla manipuloitujen endoteelikantasolujen käyttö keuhkovaltimoverenpainetaudin hoidossa 14 000
Tarja Koskinen Kouluterveydenhuollossa toteutettavan ryhmäintervention vaikuttavuus nuoruusiän depression ilmaantuvuuteen ja kognitiivinen haavoittuvuus depression riskitekijänä sekä intervention tuloksellisuutta muokkaavana tekijänä 8 000
Anna Kotronen Maksan ja rasvakudoksen rasva-aineenvaihdunta ei-alkoholiperäisessä rasvamaksasairaudessa 9 000
Rainer Krebs Verisuonikasvutekijöiden merkitys kokeellisen keuhkosiirännäisen kroonisessa hyljinnässä 4 000
Tanja Kuiri-Hänninen Minipuberteettitutkimus 8 400
Kirsi Laitakari Soluvälitilan muutokset keuhkojen adenokarsinoomissa 8 000
Siri Lehtonen Keuhkon ja luuytimen kantasolujen erot 14 500
Anu-Helmi Luukkonen Kiusaamiskäyttäytymisen yhteys nuorten mielenterveyteen ja myöhempään rikollisuuteen 6 000
Marko Manninen Seurantatutkimus koulukotinuorista 12 000
Tanja Martin Nuoren vakavan masennuksen syntyyn ja sen ennaltaehkäisyyn vaikuttavat tekijät 7 500
Samu Myllymaa Munasoluperäisten kasvutekijöiden molekyylimekanismit ja munasarjan toiminnan muuntelu ei-hormoonaalisesti in vivo 8 000
Anu Olkku Glukokortikoidien luustovaikutusten molekulaarinen mekanismi 4 500
Paula Paavola Nuoret vakaviiin rikoksiin syyllistyneet rikoksentekijät Suomessa 10 000
Jonna Perälä Psykoottisten häiriöiden esiintyvyys ja alueellinen vaihtelu 11 500
Anu-Katriina Pesonen Lasten univaikeudet 14 000
Minna Pulkki Ihmisen munasolukasvutekijöiden GDF9 ja BMP15 aktivaatio ja signalointi 10 000
Tuukka Raij Hallusinaatioiden todellisuus 13 000
Pia Rantakari Hydroksisteroididehydrogenaasi (17-beta) tyypin 2 merkitys istukan kehityksessä ja toiminnassa 10 000
Kaisa Riala Nuorisopsykiatrisen potilaan pitkäaikaisennuste 10 000
Tarja Saaresranta Uniapnean ennuste 10 000
Minna Salonen Vahaisen kasvun, sosioekonomisten tekijöiden sekä elintapojen ja geenien merkitys lihavuuden ja metabolisen oireyhtymän kehittymisessä 8 000
Hanna Savolainen-Peltonen Estrogeenin rasvahappoestereiden merkitys rintasyövän kehittymisessä 12 000
Ksenia Sevastianova Uridiini HIV-lääkkeiden sivuvaikutusten hoidossa 15 000
Sebastian Therman Prodromaalitutkimus 12 000
Liisa Tomppo DISC1-aineenvaihduntareitti skitsofrenian taustatekijänä 7 000
Tiina Tuominen ADHD-piirteiden ja niiden liitännäisoireiden esiintyminen vangeilla 7 000

Vuorisalon rahaston apurahat

Rana’a Aljamal Soluproliferaatio ja mikroverisuonitus silmämelanooman leviämisessä 5 400
Tea Blom Resetorityrosiinikinaasien KIT ja VEGFR2 rooli aivosyöpien synnyssä ja kehittymisessä 6 000