JALMARI JA RAUHA AHOKKAAN SÄÄTIÖN JA HILJA JA PEKKA VUORISALON RAHASTON APURAHAT VUONNA 2012

Jalmari ja Rauha Ahokkaan Säätiön tarkoituksena on edistää, kehittää ja tukea lääketieteellistä tutkimustyötä keuhkosairauksien, psykiatrian ja endokrinologian aloilla. Säätiö jakaa tänä vuonna yhteensä 430.000 euroa apurahoina. Haettavana on yksi suurapuraha, joka voidaan tarvittaessa jakaa usean hakijan kesken, sekä pienempiä henkilökohtaisia apurahoja. Apurahoja ei myönnetä kongressimatkoja varten. Väitöskirjatyöntekijöiden on haettava henkilökohtaisia apurahoja itse. Suurapurahahakemukset voivat myös sisältää väitöskirjatyöntekijöiden apurahoja tai palkkoja.

Säätiön yhteydessä toimiva Hilja ja Pekka Vuorisalon rahasto tukee Helsingin yliopistossa tehtävää syöpätutkimusta. Vuorisalon rahasto jakaa yhden 11.400 euron suuruisen apurahan.

Hakuaika on 1.8.2012 - 31.8.2012. Hakemus on tehtävä sähköisesti apurahahakemusten verkkopalvelussa.  Palvelu on käytettävissä vain hakuajan.

Hakemukseen tulee liittää ansioluettelo, julkaisuluettelo, tutkimussuunnitelma sekä kopio eettisen toimikunnan lausunnosta.

Hakemuksessa on ilmoitettava hakijan viimeksi kuluneen viiden vuoden aikana saamat apurahat ja vireillä olevat apurahahakemukset. Mikäli hakija on saanut Jalmari ja Rauha Ahokkaan säätiöltä apurahaa vuonna 2010, on hakemukseen liitettävä myös tämän apurahan käyttöä koskeva selvitys.

Hakemukset liitteineen on lähetettävä sähköisesti viimeistään 31.8.2012.

Lisätietoja antavat:

säätiön asiamies Susanna Taskinen,
s-posti: susanna.taskinen@pt-law.fi
matkapuhelin: + 358 40 505 2892

ja

ylilääkäri, dosentti Jaana Suvisaari
s-posti: jaana.suvisaari@thl.fi.
puhelin 029 524 8539


Helsingissä 21. päivänä toukokuuta 2012

Jalmari ja Rauha Ahokkaan Säätiö
Hallitus