JALMARI JA RAUHA AHOKKAAN SÄÄTIÖN JA HILJA JA PEKKA VUORISALON RAHASTON APURAHAT

Jalmari ja Rauha Ahokkaan Säätiön tarkoituksena on edistää, kehittää ja tukea lääketieteellistä tutkimustyötä keuhkosairauksien, psykiatrian ja endokrinologian aloilla. Säätiö jakaa tänä vuonna yhteensä 430.000 euroa apurahoina. Haettavana on yksi suurapuraha, joka voidaan tarvittaessa jakaa usean hakijan kesken, sekä pienempiä henkilökohtaisia apurahoja. Apurahoja ei myönnetä kongressimatkoja varten. Väitöskirjatyöntekijöiden on haettava henkilökohtaisia apurahoja itse. Suurapurahahakemukset voivat myös sisältää väitöskirjatyöntekijöiden apurahoja tai palkkoja.

Säätiön yhteydessä toimiva Hilja ja Pekka Vuorisalon rahasto tukee Helsingin yliopistossa tehtävää syöpätutkimusta. Vuorisalon rahasto jakaa kaksi 10.000 euron suuruista apurahaa.

Hakuaika on 1.8.2016 - 31.8.2016. Hakemus on tehtävä sähköisesti. Hakulomakkeen voi täyttää hakemusten verkkopalvelussa 1.8.2016 alkaen. Lomake on käytettävissä vain hakuajan.

Hakemukseen tulee liittää ansioluettelo, julkaisuluettelo, tutkimussuunnitelma sekä kopio eettisen toimikunnan lausunnosta.

Hakemuksessa on ilmoitettava hakijan viimeksi kuluneen viiden vuoden aikana saamat apurahat ja vireillä olevat apurahahakemukset. Mikäli hakija on saanut Jalmari ja Rauha Ahokkaan säätiöltä apurahaa vuonna 2014, on hakemukseen liitettävä myös tämän apurahan käyttöä koskeva selvitys.

Hakemukset liitteineen on lähetettävä sähköisesti viimeistään 31.8.2016.

Lisätietoja antavat:

säätiön asiamies Susanna Taskinen
sähköposti: susanna.taskinen@pt-law.fi
matkapuhelin: + 358 40 505 2892

ja

säätiön lääketieteellisten asiantuntijoiden sihteeri LT, EL Kaisla Joutsenniemi
sähköposti: kaisla.joutsenniemi@icloud.com
matkapuhelin: + 358 50 3300 142


Helsingissä 7. päivänä kesäkuuta 2016

Jalmari ja Rauha Ahokkaan Säätiö
Hallitus